Ervaringsgerichte therapie

Wat biedt Practice?

--- Momenteel is de praktijk voor therapie vol. Op dit moment kunnen we geen nieuwe aanmeldingen meer plaatsen. ---

Muziektherapie, dramatherapie en beeldende therapie vallen onder de vaktherapeutische beroepen. Hoewel ze verschillend zijn, hebben ze een belangrijke overeenkomst: ervaringsleren. De Federatie Vaktherapeutische Beroepen omschrijft vaktherapie als volgt:

"Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken."

Muziektherapie

De muziektherapeut maakt gebruik van muziek in de brede zin van het woord. Er kan muziek beluisterd worden en er kan muziek gemaakt worden. De muziektherapeut is geregistreerd Guided Imagery and Music therapeut (level I) en kan deze expertise inzetten om middels het gericht luisteren naar muziek, tot verdiepende zelfinzichten te komen.

Muziek maken kan op improvisatiebasis waarbij de muziek zich laat ontwikkelen door het samenspel van de therapeut en de cliënt. Of het kan op meer gestructureerde wijze door bijvoorbeeld met songwriting-technieken te werken. De muziektherapeut is daarnaast geregistreerd Neurologisch Muziektherapeut.

Vanuit welke methode er ook gewerkt wordt, muziektherapie heeft altijd als doel dat de cliënt aan de eigen hulpvraag kan werken. Soms heeft die hulpvraag te maken met ontdekkingen van nieuw gedrag en soms met het leren verwerken van ingewikkelde gevoelens door deze in muziek te kunnen uiten.


De muziektherapie wordt verzorgd door Gerben. Hij is geregistreerd muziektherapeut bij de federatie vaktherapeutische beroepen (2427).

Dramatherapie

Dramatherapie maakt gebruik van verschillende theater- en expressietechnieken. Er wordt methodisch gewerkt met een fictieve werkelijkheid. Daarbinnen wordt gebruik gemaakt van diverse rollen en posities, zowel door de therapeut als door de cliënt. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd om te oefenen met ander gedrag. Veiligheid staat hierbij voorop; de therapeut zorgt ervoor dat de cliënt zich op zijn gemak voelt en de therapie als een veilig leerklimaat ervaart.

Dramatherapie kan voor verschillende hulpvragen ingezet worden. Zoals voor het leren herkennen, uiten of verdragen van gevoelens. Of voor het bewerken van negatieve cognities of voor het uitbreiden van het gedragsrepertoire. Dit laatste kan geoefend worden door bijvoorbeeld letterlijk te gaan spelen met verschillende rollen in je dagelijkse leven. Dan kun je ervaren hoe je binnen bepaalde situaties, anders kunt gaan reageren dan je 'van nature' gewend bent.


De dramatherapie wordt verzorgd door Simone. Ze is geregistreerd dramatherapeut bij de federatie vaktherapeutische beroepen (registratienummer).

Beeldende therapie

Binnen beeldende therapie worden creatieve materialen zoals potlood, verf, fotografie, klei of steen ingezet om veranderingsprocessen in gang te zetten en persoonlijke leerdoelen te bereiken. Eem therapiesessie bestaat uit een kort gesprek, het beeldend werken (vrij of met een opdracht) en een nabespreking, waarin wordt stilgestaan bij de ervaring, inzichten die dit oplevert en eventuele acties die hieruit voort kunnen vloeien. Om baat te hebben bij beeldende therapie, hoef je niet creatief of handig te zijn. Ervaring met beeldend vormen is niet nodig. De werkvormen worden afgestemd op het individu, zodat een ieder, ongeacht de ervaring, daaraan kan deelnemen. Als je goed bent in praten, maar het lastig vindt om bij jouw gevoel te komen, óf als je het lastig vindt om jezelf met woorden uit te drukken en liever met de handen werkt, kan beeldende therapie goed aansluiten.


De beeldende therapie wordt verzorgd door Sanne. Ze is geregistreerd beeldend therapeut bij de federatie vaktherapeutische beroepen (registratienummer).